Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, March 14, 2015

DIE STURENDE GOD WAT ONS AANBID (I)

God stuur mense. Soms naby, soms ver. Partykeer weet hulle waarheen, partykeer is die aanwysings maar effe vaag. Soms wéét hulle dat hulle gestuur is, soms gebeur dit onwetend... Daar is tye wat dit persoonlik geskied, maar dit kan ook in die algemeen wees. Mense kan blindelings gehoorsaam, soms teensinnig, soms moet God "hardhandig" wees. Maar DAT God die sturende God is, is 'n feit.

No comments:

Post a Comment