Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, March 14, 2015

DIE STURENDE GOD WAT ONS AANBID ( DEEL 4)

Soms besef 'n mens NA die tyd dat God 'n Groter Plan met 'n mens se lewe gehad het. So het Josef eers nadat hy met sy broers verenig was, geweet wat God se Plan met hom was: "Maar Josef het hulle geantwoord: “Moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het." Genesis 50:19-20).

No comments:

Post a Comment