Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, March 20, 2015

#BELHAR: Word hier ultra vires optree?

Vir meer inligting, lees hier: http://glodiebybel.co.za/images/memo_of_agreement_urcsa_and_drc_20130410_ocr.pdf

No comments:

Post a Comment