Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, March 24, 2015

DIE STURENDE GOD WAT ONS AANBID ( DEEL 5- JONA)

Soms wéét mense dat hulle gestuur is , soos Jona wat nie net die plek nie, maar ook die boodskap van God gehoor het... Jona 1:1-2: En die woord van die HERE het gekom tot Jona, die seun van Amíttai, en gesê: maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.

No comments:

Post a Comment