Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, March 24, 2015

DIE STURENDE GOD WAT ONS AANBID ( DEEL 6- JONA)

Soms is die gestuurdes teensinnig, en moet God "hardhandig" wees.... Jon 1:17 En die HERE het ‘n groot vis beskik om Jona in te sluk; en Jona was drie dae en drie nagte in die ingewande van die vis.

No comments:

Post a Comment