Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, October 13, 2011

Die NG Kerk is TEEN vryheid van spraak!!

Ek het ‘n voëltjie hoor fluit dat Louis le Roux (lees van die berigte ondertoe) aangesê is om by die Algemene Sinode op te pak en te loop, en al sy plakkate te verwyder - blykbaar het die moderatuur dit gevra!! So ek neem aan die seisoen van luister is nou amptelik verby? of is dit Zuma se inligtingswet wat so stil-stil deur die parlement is?

No comments:

Post a Comment