Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, October 4, 2011

Die Algemene Sinode en die duiwel

Wynand Louw trek interessante parallelle tussen die ontkenning van die bose en Panenteïsme - - ek wonder of die opstellers van die besprekingspunt dit besef?
Lees meer op hierdie twee plekke:
http://hierstaanek.com/2011/10/05/die-algemene-sinode-van-2011-en-die-duiwel/
http://hierstaanek.com/2011/09/22/31/

“Omdat engele manifestasies van god is kan hulle nie teen god rebelleer nie. In panenteïsme is daar dus ’n paar moontlikhede:
• God is beide goed en boos. (dualisme) Boosheid en sonde is ‘n manier waarop god nuwe ervarings opdoen.
• God is goed maar onmagtig om die bose te keer omdat sy almag ingeperk word deur die vrye wil van die skepping.
• Satan en sy demone bestaan nie”

No comments:

Post a Comment