Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, October 8, 2011

Beswaardes eis getrouheid aan die Bybel

Lees in RAPPORT:
http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Beswaardes-eis-getrouheid-aan-Bybel-20111008

No comments:

Post a Comment