Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, October 10, 2011

NG Kerk algemene sinodesitting

Volg die NG Kerk se AS - sitting by #NG kerk op TWITTER

No comments:

Post a Comment