Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, October 12, 2011

Goddelike afspraak: Louis en Michael

Louis le Roux, wie se foto verlede Sondag

in Rapport verskyn het by die berig oor die plakkaat veldtog by die NG Kerk se Algemene Sinode, is seker dat hy 'n Goddelike afspraak met Michael gehad het.... terwyl hy daar gestaan het, het Michael na hom gekom en so mooi en dringend gevra vir 'n Bybel - Louis het gehoor gegee , en hierdie foto is van Michael en die Bybel wat Louis vir hom gegee het. "Dit was 'n hemelse ervaring wat ek nooit sal vergeet nie", sê Louis en ek is seker Michael voel net so - kyk daardie glimlag!

No comments:

Post a Comment