Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, October 9, 2011

Dai Llama prenkie regs bo . . .

DANKIE Liza , met jou besondere talente het jy die "onplakbare" prentjie hier geplak gekry!

No comments:

Post a Comment