Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, November 4, 2011

Kan mens dan KIES wat mens oor die duiwel wil glo??

Volgens Neels Jackson se berig “NG Kerk laat ruimte vir botsende sienings oor duiwel” (Beeld, 13 Oktober) sê dr. Ben du Toit van die Wes- en Suid-Kaapse sinode hy glo nie in die bestaan van die duiwel nie en hy word blykbaar daarin gesteun deur ander afgevaardigdes by die AS.

Wat ’n hooplose boodskap van die AS-leiers aan sy getroue NG lidmate! Mense wat die Bybel sien as “woorde oor God” en nie “die Woord van God” nie, gebruik graag woorde soos “mities” en “metafories” vir dit waarin hulle nie glo nie (of nie wil glo nie, want dan hoef hulle mos nie verantwoording te doen nie?).

Die leer oor die duiwel (op verskillende plekke in al drie belydenisskrifte van Gereformeerde kerke) het te doen met die sondeval soos ons daarvan lees in Genesis 3. Paulus verduidelik dit so in Rom. 2 vers 23: dat ons almal gesondig het en dat dit ons ontbreek aan die heiligheid van God. Die sondeval het ’n breuk tussen God en mens veroorsaak wat net herstel kan word deur die reddende genade van Jesus Christus deur sy dood, in ons plek, vir ons sondes, aan die kruis.

Geen bose, geen sondeval. Geen sondeval, geen mensdom wat verlossing nodig het nie.

Eeue en eeue se sendingwerk en Christen-marteling oor die wêreld heen vergeefs.

Jesus het verniet gely en vir niks aan die kruis gesterf. Geen hiernamaals. Jammer, broers en susters, geen “evangelie” (goeie nuus) nie, als net sleg ...

“Maar al sou een van ons of selfs ’n engel uit die hemel aan julle ’n ander evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het – die vloek van God sal hom tref!” (Gal.1:8)

No comments:

Post a Comment