Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, November 20, 2011

"Wanneer God mense nuut maak" - Bennie Mostert

Ek is besig om te lees aan Bennie Mostert se nuutste boek " Wanneer God mense nuut maak", waarin hy 40 merkwaardige verhale vertel van vernuwing, van herlewings op verskillende plekke dwarsoor die wereld (werklik die moeite werd om te lees).

"Sonder herlewing sal ons nie die geestelike krag he om te doen wat die kerk moet doen nie en sal die land en die wereld nie verander nie." (p.222). Daar is basiese ooreenkomste in al die herlewings: intense langdurige gebed het dit voorafgegaan, daar is hartgrondige sondebesef en berou, mense keer terug na Jesus en ‘n intieme verhouding met God, herlewing herstel die focus op sending en evangelisasie. Hy bespreek ook in elkeen van die veertig plus hoofstukke die ingrypende sosiale impak ten goede wat die herlewings meegebring het op al die gebiede.

Hy gee ‘n moontlike definisie van herlewing as: “’n soewereine, spontane, onverklaarbare uitstorting en werking van die Heilige Gees wat nie georganiseer of beplan ... word nie” (p.15) en verder: " As Christene glo ons dat Jesus die enigste weg na die Vader is. Of ons glo die Bybel of ons glo dit nie. Daar is geen neutrale grond oor hierdie saak nie" (p.17).

Die boek laat by my 'n innige verlange brand dat ons ook spoedig sulke tye van vernuwing mag beleef!

No comments:

Post a Comment