Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, December 4, 2011

“ONS WIL DIE KERK VERANDER” - Laurie Gaum

Daar is vandag ‘n kort uitreksel en ‘n skakel na ‘n berig oor Laurie Gaum wat die kerk wil verander ( Die Burger, 2011/12/03) op ‘n onderafdeling van die NG Kerk se Tuisblad. Lees hier: http://www.ngkerk.org.za/index.asp?bodyType=tuisblad

So Laurie Gaum wil die kerk verander . Hy voeg sy stem by dié van sy pa , Frits Gaum (lees hier:
http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus /Fluit-fluit-is-die-NG-Kerk-dalk-uit-vra-Frits-Gaum-20110312) en ook dié van Nico Geldenhuys (lees hier: http://www.dieburger.com/By/Nuus/My-brief-teen-die-kerkdeur-20111104-2)

Hierdie mense se wortels is in die NG Kerk. Ook op die NG Kerk se Diversiteitsforum sug mense blykbaar na verandering, maar hierdie Forum is nie sommer net "iemand se blog" nie. Hierdie forum is gekoppel aan die Tuisblad van die NG Kerk. Om by hierdie Diversiteitsforum uit te kom, moet mens dus eers klik op die Tuisblad van die Nederduits Gereformeerde Kerk. Heel bo-aan is ‘n keuse-lysie , onder andere “Belydenisgrondslag”. Wanneer mens daarop klik , kry mens ‘n duidelike uiteensetting van wat die “visie en missie” van die NG Kerk.

Miskien moet die Gaums , Geldenhuyse en andere in die NG Kerk wat graag “die kerk” wil verander daarop gaan klik (hier: http://www.ngkerk.org.za/index.asp?bodyType=belydenis )

Daar word kortliks verklaar:
“Dit (dus dit wat alles op hierdie spesifieke blad aangedui word) vorm ook die belydenisgrondslag van die NG Kerk, omdat dit in ooreenstemming met die Bybel is. Daarin word ons gereformeerde verstaan van die Christelike geloof geformuleer.”

Mense WIL die kerk verander, maar MAG hulle, en indien wel, waarnatoe?
Dr. Henrietta Klaasing, Groblersdal.

No comments:

Post a Comment