Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, December 5, 2011

AANHALING UIT DIE OT in die NT

God se Groot Plan met die mens en sy wêreld maak net ten volle sin wanneer mens die Bybel as ‘n eenheid sien.

Meer as 200 Ou Testament- tekste word in die Nuwe Testament aangehaal. Jesus self het uit 24 OT bóéke (nie tekste nie) aangehaal – selfs meer tekste.

Daar is net 5 OT boeke wat nie in die NT aangehaal word nie: Esra, Nehemia, Ester, Prediker en Hooglied – wat nie beteken dat dit nie deur die Heilige Gees geïnspireer is nie.

Ge

nesis alleen word meer as 25 keer in die NT aangehaal en baie meer as mens “dubbelle” aanhalings ook tel. Hier is sommige van Genesis, die sg. mitiese boek, se aanhalings in die NT (Kyk hoeveel keer word Gen. 2:24 aangehaal!):

Gen 1:27 in Matt 19:4; Gen 5:2 in Mark 10:6; Gen 2:2 in Heb 4:4; Gen 2:7 in1 Cor 15:45; Gen 2:24 in Matt 19:5, Mark 10:7-8,1 Cor 6:17, Eph 5:31 ; Gen 5:24 in Heb 11:5; Gen 12:1 in Hand 7:3; Gen 12:3 in Gal 3:8; Gen 12:7 in Hand 7:5; Gen 13:15 in Gal 3:16; Gen 14:17-20 in Heb 7:1-2; Gen 15:5 in Rom 4:18; Gen 15:6 in Rom 4:3,9,22, Gal 3:6, Jas 2:23; Gen 15:13-14 in Hand 7:6-7; Gen 17:5 in Rom 4:17; Gen 17:7 in Gal 3:16; Gen 17:8 in Hand 7:5; Gen 18:10 in Rom 9:9;; Gen 18:14 in Rom 9:9; Gen 21:10 in Gal 4:30; Gen 21:22 in Rom 9:7, Heb 11:18; Gen 22:16-17 in Heb 6:13-14; Gen 22:18 in Hand 3:15; Gen 25:23 in Rom 9:12; Gen 38:8 in Lukas 20:28; Gen 47:31 in Heb 11:21.

No comments:

Post a Comment