Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, April 3, 2010

Songs for Passover


Ah, Holy Jesus
( Johann Heermann).
Ah, holy Jesus, how hast Thou offended,
That man to judge Thee hath in hate pretended?
By foes derided, by Thine own rejected,
O most afflicted.

Who was the guilty? Who brought this upon Thee?
Alas my treason, Jesus, hath undone Thee.
’Twas I, Lord Jesus, I it was denied Thee.
I crucified Thee. (Read on)

2 comments:

 1. For me, kind Jesus, was Thy incarnation,
  Thy mortal sorrow, and Thy life’s oblation;
  Thy death of anguish and Thy bitter passion,
  For my salvation.

  Lo, the Good Shepherd for the sheep is offered;
  The slave hath sinned, and the Son hath suffered;
  For our atonement, while he nothing heedeth,
  God intercedeth.

  Therefore, kind Jesus, since I cannot pay Thee,
  I do adore Thee, and will ever pray Thee.
  Think on Thy pity and Thy love unswerving,
  Not my deserving.

  ReplyDelete
 2. OU GESANG 122 (Liedboek, Gesang 387)

  1. O HEER, UIT BLOED EN WONDE,
  UIT KRUISHOUT, HAAT EN HOON
  BLYK DUID'LIK HOE DIE SONDE
  DIE LIEFDE RU BELOON !
  U LIEFDE BRING GENESING
  AL IS MET U GESPOT.
  U LIEFDE SKENK VERGEWING,
  EN WIL VERSOEN MET GOD.

  2. VERLATE VAN U VRIENDE,
  VERLATE WORSTELAAR;
  VERLATE VAN DIE VADER -
  VERLATE MIDDELAAR !
  NET PYN EN DORS EN DUISTER
  IS BY U IN U NOOD;
  ONTDAAN VAN AARDSE LUISTER,
  OORWIN U TOG DIE DOOD !

  3. U WAT AS DIE BELOOFDE
  BEVRYDER DAAR MOES HANG,
  BRING UIT DIE DOOD WEER DIE LEWE
  SOOS EENS... DIE KOPERSLANG !
  HOE GROOT WAS DAARDIE OFFER -
  DIE HOOGSTE, HOOGSTE PRYS
  HERSKEP WEER HIERDIE LEWE,
  ONTSLUIT DIE PARADYS !

  4. U VASGENAELDE HANDE,
  U SPIESVERWONDE SY
  SPREEK WYD OOR ALLE LANDE:
  SO MOES DIE LIEFDE LY -
  VERVLOEK, OM TE ONTSONDIG,
  VERLATE, OM TE VIND;
  MOES STERF, OM TE VERKONDIG:
  DEUR MY WORD JY GODS KIND.

  5. U DANK EK, HEER, VAN HARTE
  DAT U, VERLOSSER, VRIEND,
  VIR MY DIE BITTER SMARTE
  GELY HET, ONVERDIEND !
  WAAR EK HIER OOK MAG SWERWE,
  DIE TROOS SAL EK BEHOU
  DAT AS EK EENMAAL STERWE,
  EK, HEILAND, U AANSKOU.
  (Bogenoemde is ‘n verwerking van onder andere “O hoofd, bedekt met wonden”, en weergawes soos “O Haupt, voll Blut und wunden” van Paul Gerhardt)

  ReplyDelete