Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, March 30, 2010

Good books on Genesis

Prof. Dr . John Byl suggests some good (and warns against some not so good) books on Genesis, here:
http://bylogos.blogspot.com/2010/03/good-books-on-genesis.html

No comments:

Post a Comment