Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, March 30, 2010

Garden wedding... under the chuppah


My last-born, Lilli and her husband, Jurie Verster, celebrate their wedding at Shady Acres, Potchefstroom.

No comments:

Post a Comment