Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, March 30, 2010

How blessed can one be?


Kinders, skoonkinders, kleinkinders - HOE geseënd kan mens wees?

No comments:

Post a Comment