Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, April 7, 2010

Ten reasons why evolution is dangerous...

Read more here: http://yinkahdinay.wordpress.com/2010/01/22/ten-reasons-why-evolution-is-dangerous-and-evil/

No comments:

Post a Comment