Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, April 28, 2010

Tot wederzien....


Dankie Liza! Terwyl ons so vreemde tale praat:

Tot wederzien, tot wederzien.
Eens kom ik weer terug.
Dus wees niet bang het duurt niet lang.
De tijd verstrijkt zo vlug.
Tot wederzien, tot wederzien.
Al weet ik niet wanneer.
Maar niet getreurd wat opgefleurd.
Wij zien elkander weer.

No comments:

Post a Comment