Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, April 28, 2010

Faith and Reason conference

Op 12 Mei is daar 'n debat tussen professore William Lane-Craig en Michael Lacona van Amerika aan die een kant, en professore Sakkie Spangenberg en Hansie Wolmarans aan die ander by Tukkies se Musaieon saal om 7 pm. Toegang R20 by die deur.
Lees meer hier: http://www.antwoord.org.za/node/211

No comments:

Post a Comment