Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, July 28, 2011

We never get what we want . . .

We never get what we want.
We never want what we get.
We never have what we like.
We never likewhat we have.
Still we Live still we hope
(Anonymous)

No comments:

Post a Comment