Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, July 2, 2011

Opgestaan! Ferdie se boekIn Pretoria verkrygbaar :

Graffiti Books & Stationery
Shop 42
Kolonnade Shopping Centre
Montana Park
Tel: 012 - 548 2356
Fax: 086 590 4855
Besoek gerus hul webwerf by: www.graffitiboeke.co.za

No comments:

Post a Comment