Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, July 19, 2011

Ferdie Mulder: eksklusiewe onderhoud in JUIG!!!


MOET lees! die nuuste JUIG het 'n eksklusiewe onderhoud met Ferdie Mulder!

No comments:

Post a Comment