Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, July 27, 2011

Resensie deel 2 van Ferdie Mulder se boek OPGESTAAN

Pro Regno – resensie van Ferdie Mulder se boek, deel II - kyk op regterkant van hierdie blog, klik op Pro Regno en lees!

No comments:

Post a Comment