Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, July 28, 2011

Deel 3 van die resensie van Ferdie Mulder

..... se boek is uit – een van die beste skrywes oor fundmentalisme wat ek in ’n lang tyd gelees het , hier:
http://proregno.wordpress.com/2011/07/28/boekbespreking-opgestaan-deel-3-fundamentalisme/

No comments:

Post a Comment