Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, January 11, 2011

Vloede in Australië

Gebedsversoek ontvang: Bid asb vir mense (ook SA-kaners) in Brisbane en ander plekke in Australië, wat moet vlug voor die vloedwaters.

No comments:

Post a Comment