Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, January 2, 2011

Artikel oor “Die Trojaanse perd” in JUIG!


Dit is elektronies beskikbaar – koop die tydskrif, daar’s BAIE meer in as op die webblad! Lees hier: http://www.juig.co.za/article.php?id=114

No comments:

Post a Comment