Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, January 2, 2011

Emergent Church, quo vadis?


Where are you heading, Emergent Church?

No comments:

Post a Comment