Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, January 27, 2011

Oorvloed en vrug

Joh 10:10 .... “Ek het gekom, dat hulle lewe en OORVLOED kan hê”. Joh 15:5: "Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra VEEL VRUG want sonder My kan julle niks doen nie".

Ons geestelike vrug en oorvloed is vir ander, nie onsself nie.

No comments:

Post a Comment