Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, April 30, 2012

Pa's wat veg vir die reg om hul kinders meer te sien

Gaan gerus na dié manne se webblad by www.section35.co.za - daar is baie inligting in hierdie verband.

No comments:

Post a Comment