Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, April 30, 2012

Pa's veg vir die reg om toegang tot hul kinders

Drie liefdevolle pappa's se stories - - Kinders word so dikwels speelballe van geskeide ouers, TEN ONREGTE! Hier is die verhaal van drie pa's wat 'n brandende begeerte het om meer aktief in hul kinders se lewens betrokke te wees . Watter ouer ook al kinders gebruik om die ander ouer wat opreg is in hul liefde vir hul kinders te manipuleer, doen die kinders 'n geweldige onreg aan. In Huisgenoot, so 'n paar weke gelede (gaan gerus ook na die webwerf wat in die artikel gegee word): http://www.huisgenoot.com/artikels/Plaaslik/Ons-sal-veg-vir-ons-reg

No comments:

Post a Comment