Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, April 10, 2012

Besorgde Kaapse lidmate se geloofsverklaring

Lees dit hier: http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/55-ng-kerk-kat/588-verklaring-deur-kaapse-lidmate.html

No comments:

Post a Comment