Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, December 30, 2010

Artikel in JUIG!

Ons sê baie dankie aan die redaksie en skrywer Johan Kriel, vir ‘n treffende artikel in die Januarie 2011 uitgawe van JUIG! Op besondere wyse het Johan die essensie van die boek raakgevat en uitgelê. Dit is goed dat NG Kerk se Diversiteitsforum, Kerkbode en Kletskerk ook genoem word, asook die moontlike doleansie-pad. Die waarskuwende toon kom ook baie sterk na vore. Ons is die Here dankbaar vir die wonderlike blootstelling in ‘n wyd-gelese tydskrif soos JUIG!

No comments:

Post a Comment