Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, December 9, 2010

CS Lewis-juweeltjies

Twee juweeltjies uit die stuk ( http://orthodox-web.tripod.com/papers/fern_seed.html )
(ek weet nie wie op daardie blad is verantwoordelik vir die swak Engels nie!):

I am a sheep, telling shepherds what only a sheep can tell them. (CS Lewis)

They (the liberals) claim to see fern-seed and can't see an elephant ten yards way in broad daylight. (CS Lewis)

No comments:

Post a Comment