Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, December 25, 2010

Geleentheid op RSG!


Ons het geleentheid gekry om ons saak op RSG te stel vanoggend. Webwerf se naam: www.glodiebybel.co.za is duidelik gegee. "Mag U Naam geheilig word, U Koninkryk kom, U wil geskied geskied!"

No comments:

Post a Comment