Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, November 15, 2010

Bring die ou-ou tyding, altyd, oral!

“Die hele kerk bring die hele evangelie na die hele wêreld” – leuse van die eerste Lausanne-kongres, 1974

No comments:

Post a Comment