Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, June 23, 2010

Húlle is nie Christene nie?

Johan Theunissen van Bronkhorstspruit skryf in Beeld vandag:
Mense wat oor God twyfel, is nie Christene – ‘finish’ en klaar!
Lees hier: http://www.beeld.com/MyBeeld/Briewe

No comments:

Post a Comment