Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, February 9, 2016

#NGKerk #SGV2015 Wrede wolwe wat inkom en die kudde nie spaar nie....

http://hierstaanek.com/2016/02/09/frikkie-mulder-wolwe/

No comments:

Post a Comment