Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, February 7, 2016

Chris van Wyk oor Bartlett se uitleg #SGV2015 #NGKerk

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/component/content/article/1132-bartlett-se-uitleg-verkeerd.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

No comments:

Post a Comment