Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, February 6, 2016

#NGKerk #SGV2015 Gereformeerde kerk neem vreemde Skrifhantering in oënskou

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/56-homoseksualiteit-kat/1131-vreemde-skrifhantering-rondom-besluit-van-die-ngk.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

No comments:

Post a Comment