Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, September 2, 2012

Kom lente, liewe lente...

Sekere verse uit Hooglied 2: “Want kyk, die winter is verby ........ Die bloeisels word gesien
die land, die sangtyd het aangebreek, en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land. Die
vyeboom laat sy voorvye uitswel, en die wingerdstokke wat bloei, versprei geur.” Foto van Namakwaland se blomme naby Nieuhoudville:


No comments:

Post a Comment