Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, September 26, 2012

Behoudendes word onder “kwarantyn” geplaas!

Afgekordon-- “Cordon sanitaire”... Asof ons een of ander aansteeklike siekte het.... my Nederlandse man het my op hierdie uitdrukking gewys, wat op ’n stadium in Nederland in die politiek gebruik is. Hy sê dit is wat met ons gedoen word deur ons te verhoed om ons stemme op plekke soos die NG kerk se Facebook te laat hoor. CORDON SANITAIRE: (From Wikipedia, the free encyclopedia) Cordon sanitaire (French pronunciation: [kɔʁdɔ̃ sanitɛʁ]) — or quarantine line — is a French phrase that, literally translated, means "sanitary cordon". Though in French it originally denoted a barrier implemented to stop the spread of disease, it has often been used in English in a metaphorical sense to refer to ATTEMPTS TO PREVENT THE SPREAD OF AN IDEOLOGY DEEMED UNWANTED OR DANGEROUS…..

No comments:

Post a Comment