Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, August 15, 2011

Opgestaan, Ferdie Mulder, resensie deel 6

Lees hier:

http://proregno.wordpress.com/2011/08/15/boekbespreking-opgestaan-deel-6-moenie-weifel-nie/

No comments:

Post a Comment