Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, August 12, 2011

Met dié woorde, dan kom jy by my nuutste plasings uit!

No comments:

Post a Comment