Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, September 21, 2010

Bless the Lord!


There are so many things to thank God for......

No comments:

Post a Comment