Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, August 4, 2010

My Rock! My Fortress!

The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength in whom I trust. Psalm 18:2

No comments:

Post a Comment