Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, February 8, 2010

Homecoming... again!

The entire Bible is a coming-home story: human beings wander away from God on a long, dark path, and God brings them home. Homecoming, reconciliation, redemption . . . all themes to keep in mind when we write our magnum opuses. They make great stories because they reflect the Greatest Story.(Frederic Durbin)

Ja, hoe waar is dit nie! Verhale van mense wat wegdwaal van God op lang donker paaie, en uiteindelik, deur redding en versoening deur Jesus Christus, kom mense tuis. Die hele Bybel IS 'n tuiskoms-storie...

No comments:

Post a Comment