Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, February 7, 2010

Die seën van die Here/blessings of the Lord

"Die seën van die Here , DIT maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg NIKS daarby nie"! (Spr 10:22) - [my eie beklemtoning].
"The blessings of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it" Prov 10:22

No comments:

Post a Comment